042-45 74 196

Mäta och kalibrera mikroskopetEn av de mest uppskattade funktionerna med Dino-Lite är hur enkelt det är att göra mätningar. Mätfunktionen är inbyggd i programvaran, och fungerar på alla mikroskop.

Du kan göra mätningar på bilder du sparat, men även direkt på en "live"-bild samtidigt som du tittar på något.

Den visade förstoringsgraden på mikroskopets fokusratt kan avläsas exakt de mikroskop som har funktionen AMR, men genom att kalibrera mikroskopet erhålls en förstoringsgrad som sedan används för att utföra mätningarna.

Med Dino-Lite Edge 900x, så motsvarar en bildpunkt på skärmen så lite som 0,3 mikrometer!

Mätnoggrannheten är 2-3%

Dino-Lite USB-mikroskop är inte skapade för att att ersätta avancerade stationära system för precisionsmätning. Men om mikroskopet ligger i fokus och är kalibrerat för en viss förstoring, kan man uppnå väldigt noggranna mätningar och har samtidigt en väldigt mobil lösning.

Du kan kalibrera USB-mikroskopet med det medföljande kalibreringskortet eller använda ett annat känt mått, som t.ex. ett skjutmått. Prova sedan att göra ett par mätningar efter kalibrering för att bekräfta att mikroskopet uppfyller dina precisionskrav.

Dino-Lite uppger mätnoggrann­heten till 2-3% vilken är nära mer avancerade mätverktyg. Ju högre förstoring du använder, desto mindre steg kan du mäta i.

Dino-Lites handhållna mikroskop och dess kraftfulla mät- och analysverktyg är så noggranna att de kan konkurrera med mer avancerade stationära system men på grund av att mikroskopet har variabel förstoring och att det kan användas handhållet, krävs omkalibrering vid ändrad förstoring för att säkerställa noggrannheten.

Om du använder Dino-Lite stationärt och med samma förstoring kan upprepade noggranna mätningar av både avstånd och vinklar göras med fullgott resultat.

Så här mäter du

1. Ta en bild
2. Ange i programvaran vilken förstoring du använt.
3. Gör mätning i bilden genom att rita ut streck, cirklar, vinklar etc och se måttet direkt i millimeter

För att få en mer exakt mätning, kalibrerar du mikroskopet mot det medföljande kalibreringskortet eller ett känt objekt.

Se följande video för hur det fungerar:

Fler artiklar:

5 megapixel - Så här bra bild blir det!
Allt om Mikroskop
Att använda USB-mikroskop
Dino-Lite Edge - En ny generation mikroskop
DinoCapture - Programvaran som hjälper dig
Drivrutiner för Windows och Mac
Finjustera inställningar i DinoCapture 2.0
Kontrollera skärblad digitalt med USB-mikroskop
Länkar och mer information (på engelska)
Läs mikrofilm i datorn med USB-mikroskop
Manual DinoCapture 2.0
Mikroskop med kamera
Ny Teknik testar USB-mikroskop
Portabelt USB-mikroskop med 10-tums skärm

Omdömen:

"Bra förstorings­möjligheter till en billig peng."”
Patrik Granberg, SKF

Läs fler omdömen

Nöjda kunder: